دسته بندی

فست فودها

فست فود گاردن


ساعت کاری ۱۲ تا ۱۵ و ۱۹ تا 23


4 نظر

الو پیتزا


ساعت کاری ظهر12 تا 15 عصر 19 تا 23


12 نظر

پیتزا ونک 3


ساعت کاری 13 تا ۱۵ و ۱۹ الی 23


14 نظر

کره کباب


ساعت کاری فقط عصر ها ۱۹ الی 23


1 نظر