تلفن تماس با پشتیبانی

05832480716

ایمیل:

info@food-tel.ir

آدرس:

بخش مرکزی ، شهر بجنورد، 16متری فرهنگیان ، خیابان 16متری سوم فرهنگیان [ رشد 2] ، کوچه 16 متری سوم فرهنگیان  ، پلاک 10 ، مجتمع جهاد کشاورزی ، بلوک Aشرقی ، طبقه همکف